_________________________________

Trakeen

____________________________________


Trakeeni päritolu hobuste põlvnemise tunnused ja aretuse eesmärk

(väljavõte EHS aretusprogrammist trakeeni tõugu hobuste Eesti populatsioonile)

Aretuse eesmärk on trakeeni tüübis püsiv mitmekülgne ratsa- ja sporthobune. Trakeeni hobuste aretus kestab tänase päevani lünkadeta alates 1732.aastal Preisi kuninga korraldusel asutatud esimesest tõuaretuskeskusest. Trakeeni päritoluga soojaverelist hobust inglise ja araabia täisverelise shagya ja anglo araabia olulise geneetilise lisandiga aretatakse alljärgnevaid selektsiooniprintsiipe jälgides. Peaeesmärgiks on seda aretustööd tema väljakujunenud trakeenispetsiifilises vormis säilitada ja vastavate abinõudega ka tulevikus tagada võimalikult parim aretuskasvatuse edenemine.

Valikukriteeriumid on:

I Põlvnemine

Baseerub Ida-Preisimaal tekkinud trakeeni päritoluga soojaverelise hobuse inglise ja araabia täisverelise shagya ja anglo-araabia olulise geneetilise lisandiga populatsioonil. Puhasaretuse printsiibil kasvatatakse alates 1945. aastast pärast sõda veel alles olevate Ida-Preisi trakeeni päritoluga soojavereliste hobuste geneetiliste omadustega trakeeni hobust Saksamaa aretuspiirkonnas.

II Välimus

Värvid: Kõik värvid.

Suurus: Püütakse turjakõrguse 160-170 cm poole.

Tüüp: Trakeeni hobune kehastab kõige õilsamat saksa ratsahobuse tüüpi, mida eristab eeskätt trakeeni tõutüüp. Soovitud on eriti elegantne, suurejooneline, sealjuures harmooniline ja suursugune ratsahobuse tüüp, mida rõhutab väljendusrikkus, aadel ja markantsus. Trakeeni hobuse tüübi tunnused on väljendusrikas pea, suured silmad ja hästi vormitud kael, plastilised lihased ja korrektsed selged jäsemed. Tõutäkkudel ja märadel peavad olema selgelt väljendunud sootunnused.

Kehaehitus: Soovitud on suurejooneline ja harmooniline kehaehitus, mis soodustab hobuse saavutusi sportlikel aladel. Siia kuuluvad: keskmise pikkusega, pealt kumer ning kuklaga hästi ja kergelt ühendatud kael, suured libajad abaluud, markantne kaugele seljale ulatuv turi, töövõimeline selg, mis vastab atleetliku sporthobuse standardile ja ühendab endas liikumise, viipumise, kandejõu ja tasakaalu, pikk, kergelt kaardunud muskliline laudjas ning harmooniline kerejaotus eeskehaks, keskosaks ja tagakehaks. Edasi on soovitav kehaehitusega sobiv kuiv vundament korrektsete suurte liigestega, keskmise pikkusega sõrgatsitega ja hästivormitud kapjadega, mis lubab eeldada pikka kasutusiga. Peale selle korrektne, st. tagantvaates otsene jäsemeteasetus, külgvaates otseasetsev esijalg ja hästisuunatud hüppeliigesega umbes 150-kraadise nurga all tagajalg ja igal juhul sirge varbatelg umbes 45-50-kraadise nurgaga aluspinna suhtes.

III Liikumine

Soovitavad on kärmed, rütmikad ja maadhaaravad põhikäiguviisid (samm 4-taktiline, traav 2-takt, galopp 3-takt). Liigutused peavad kanduma energilistest tagajalgadest läbi elastse ja kergelt õõtsuva selja üle esijalgadele. Jäsemete liikumissuund peab seejuures olema suunatud- otse ja ettepoole. Sammu liikumine peab olema vaba, energiline ja suursugune selge välja- ja pealeastega. Liikumine traavis ja galopis peab olema selgelt äratuntava lennufaasiga elastne, hoogne ja kergejalgne, loomuliku toetuse ja tasakaaluga. Soovitav on veidi põlveaktsiooni. Hüppamine: Soovitud on elastne, jõuline ja läbimõeldud hea stiiliga hüpe, milles avaldub tasakaalukus ja tähelepanelikkus. Hoovõtul on oluline selge enda ülestõstmine, jõuline ja kiire äratõuge, jäsemete selgelt väljendatud kiire nurgavõtt (küünarvarre võimalikult horisontaalne hoiak hüppe ajal), üleskumerdunud selg selgelt esiletõusva turjaga ja allapoole kumerduva kaelaga koos avaneva tagajalaga (Bascule). Kogu liikumise jooksul peab säilima liikumise voog ja galopiliikumise rütm.

IV Seesmised omadused (soorituseeldused, karakter, temperament ja tervis)

Soovitud on mittekomplitseeritud, seltsiv, samas töötahteline, tugeva närviga ja usaldusväärne hobune, kes jätab ärksa intelligentse mulje ja oma esinemise ning käitumisega võimaldab ära tunda häid iseloomuomadusi ning samuti rahulikku, tasakaalukat temperamenti. Edasi on soovitav tugev tervis, hea psüühiline ja füüsiline koormustaluvus, loomulik viljakus kui ka pärilike vigade puudumine.

V Kokkuvõte

Soovitav on terve, trakeeni tüüpi mahtuv suureraamiline ja korrektne, vormilt harmooniline, sealjuures ratsutamiseks sobiv ja mitmekülgsete võimetega ratsa- ja sporthobune hoogsate ruumiliste elastsete liigutustega. Hea iseloom, tasakaalustatud temperament, intelligentsus, töövõime, samuti vastupidavus ja tugevus sooritusel peavad olema sisemise andekuse eriti väljapaistvateks omadusteks.