Heimtali Hobusekasvandus

_____________________________________

Trakeeni tõugu sporthobused ja ratsutamine
Heimtali Hobusekasvandus asub Heimtali külas, Viljandimaal. Kasvanduses on hobuseid aretatud 1985. aastast ning hetkel on Heimtali Hobusekasvanduse tallides umbes 100 hobust. Oleme Eesti üks suuremaid sporthobuste aretajad ja kasvatajad. Kasvatame põhiliselt trakeeni tõugu sporthobuseid, kuid esindatud on ka teised tõud nagu puhtatõulised eesti hobused, tori hobused ja shetlandi ponid. 

Jälgi meid:

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023-2027 toetused, maaelu arengu pindala- ja loomapõhised toetused ning Eesti maaelu arengukava 2014-2020 pindala- ja loomapõhised toetused.

Investeeringumeetme 4.1 7. vooru toetatud põllutehnika (külvik, kivikoristaja, kombain) abil toodetakse kvaliteetsemat maheteravilja ja kardinad parandavad lauda mikrokliimat.

Söötmisplatsi ehitusega, jootmisseadme ja karjaaedade ostuga tagatakse parem loomade heaolu nõuete täitmine. Teisaldatav varjualune on vajalik loomade kaitsmiseks halva ilma korral. Allapanulaotur purustab ja laotab põhu ühtlasemalt, saame parema tahesõnniku. Traktoritõstuk ja heinatöö masinad suurendavad tootlikkust ja sööda kvaliteeti. Randaal võimaldab teha põllud siledamaks, paraneb teravilja kvaliteet. Akupangad aitavad salvestada toodetud päikeseelektrit ja kasutada seda ühtlasemalt. Väga vajalikku akupanka ei loetud kahjuks abikõlbulikuks.